Samfällighet

Den gemensamma anläggningen inom området drivs och förvaltas av en samfällighetsförening.
Denna förening avgör vilka regler som ska gälla för anläggningens nyttjande. De enskilda fastigheterna är delägare i samfälligheten.
 
Gemensamhetsanläggningen omfattar bl.a. parkeringshuset och ytparkeringarna.
Lillhagsvägen inkl VA-ledningar.
 
Gemensamhetslokalen (Lillhagsvägen 35).
I denna lokal finns bl.a. bastu, grovtvättstuga samt träfflokal med pentry