Köksfläktarna

Lägenhetens ventilation styrs med reglaget på spiskåpan, insug av luft sker via ventiler vid fönster, utsug sker via spiskåpan, toaletter och klädkammare via fläkt på vinden.
 
VIKTIGT!
Vid byte av kökskåpa måste denna vara av rätt typ som är kompatibel med fläktsystemet.
Installation av felaktig kåpa kommer att innebära att ventilationen inte kommer att fungera alls vilket kan leda till fuktskador. Om ni är osäkra på vilka typer som är godkända kontakta Franke eller styrelsen.